Apparatuses ne demek?

"Apparatuses" kelimesi, "apparatus" kelimesinin çoğul halidir ve "aygıtlar", "cihazlar", "donanımlar" veya "teçhizatlar" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "aygıtlar" veya "cihazlar" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bilimsel, tıbbi, teknik veya büyük ve karmaşık organizasyonların yapısal unsurlarını ifade eder. Mecazi olarak, bir organizasyonun veya hükümetin işleyişini sağlayan çeşitli yapısal unsurları tanımlamak için kullanılabilir.İşte "apparatuses" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The hospital has updated all its medical apparatuses to better serve patients.

Hastane, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için tüm tıbbi cihazlarını güncelledi.


Different apparatuses are required for the various experiments in the lab.

Laboratuvardaki çeşitli deneyler için farklı aygıtlar gereklidir.


Technicians checked the apparatuses to ensure everything was functioning properly before the experiment.

Teknisyenler, deneyden önce her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için cihazları kontrol ettiler.


In large organizations, bureaucratic apparatuses can be quite complex.

Büyük organizasyonlarda bürokratik yapılar oldukça karmaşık olabilir.


They deployed several firefighting apparatuses to control the massive fire.

Dev yangını kontrol altına almak için birkaç itfaiye teçhizatı sevk ettiler.

Yorumlar