Apparent damage ne demek?

"Apparent damage" ifadesi, "apparent" (açık, belli) ve "damage" (zarar, hasar) kelimelerinden oluşur ve "görünür hasar" veya "belli olan zarar" anlamına gelir.

Türkçede "görünür hasar" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir nesnenin ya da durumun gözle görülebilen fiziksel zararını tanımlamak için kullanılır ve genellikle mecazi bir anlam taşımaz.İşte "apparent damage" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The car showed no apparent damage after the minor collision.

Araba, küçük çarpışmadan sonra herhangi bir görünür hasar göstermedi.


There was apparent damage to the building following the earthquake.

Deprem sonrasında binada görünür hasar vardı.


The inspector noted the apparent damage to the roof caused by the storm.

Müfettiş, fırtına nedeniyle çatıda oluşan görünür hasarı not aldı.


Despite the apparent damage, the device functioned perfectly.

Görünür hasara rağmen cihaz mükemmel çalıştı.


We assessed the apparent damage and estimated the cost of repairs.

Görünür hasarı değerlendirdik ve onarım maliyetini tahmin ettik.

Yorumlar