Apparent magnitude ne demek?

"Apparent magnitude" ifadesi, astronomide kullanılan bir terimdir. "Apparent" (açık, belli) ve "magnitude" (büyüklük) kelimelerinden oluşur ve "görünen parlaklık" anlamına gelir.

Türkçede "görünür büyüklük" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir yıldızın veya gök cismi gibi ışık kaynaklarının, Dünya'dan bakıldığında gözlemlenen parlaklığını ifade eder. "Apparent magnitude", bir gök cisminin gerçek parlaklığıyla karıştırılmamalıdır; bu, yalnızca Dünya'dan bakıldığında ne kadar parlak göründüğünü belirler.İşte "apparent magnitude" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Venus often has an apparent magnitude brighter than most stars in the night sky.

Venüs genellikle gece gökyüzündeki çoğu yıldızdan daha parlak bir görünür büyüklüğe sahiptir.


The apparent magnitude of the star changed as it was obscured by passing clouds.

Yıldızın görünür büyüklüğü, geçen bulutlar tarafından kapanınca değişti.


Astronomers measure the apparent magnitude of celestial bodies to determine their visibility from Earth.

Astronomlar, gök cisimlerinin Dünya'dan görünürlüğünü belirlemek için görünür büyüklüklerini ölçerler.


The full moon has an apparent magnitude that can outshine many urban lights.

Dolunay, birçok şehir ışığını gölgede bırakabilecek bir görünür büyüklüğe sahiptir.


Understanding apparent magnitude is crucial for both amateur and professional astronomers.

Görünür büyüklüğü anlamak, hem amatör hem de profesyonel astronomlar için hayati önem taşır.

Yorumlar