Apparent ne demek?

"Apparent" kelimesi, "açık" veya "belli" anlamına gelir.

Türkçede "açık", "belli", "görünür" veya "apaçık" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir durumun veya gerçeğin kolayca görülebilir veya anlaşılabilir olduğunu belirtmek için kullanılır. Mecazi kullanımlarında, bir durumun veya düşüncenin öne çıkan veya yadsınamaz olduğunu vurgulamak için kullanılabilir.İşte "apparent" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The cause of the accident was immediately apparent to the investigators.

Kazanın nedeni araştırmacılara hemen belli oldu.


His happiness was apparent from the smile on his face.

Mutluluğu, yüzündeki gülümsemeden açıktı.


There is an apparent contradiction in the two statements.

İki ifade arasında apaçık bir çelişki var.


Her reluctance to answer became more apparent as the questioning continued.

Sorgulama devam ettikçe cevap vermekteki isteksizliği daha da belli oldu.


The benefits of the new policy are not immediately apparent.

Yeni politikanın faydaları hemen görünür değil.

Yorumlar