Apparent wind ne demek?

"Apparent wind" terimi, "apparent" (görünür, belli) ve "wind" (rüzgar) kelimelerinden oluşur ve "görünür rüzgar" anlamına gelir.

Türkçede "görünür rüzgar" olarak çevrilebilir.

Bu terim özellikle yelkencilik ve uçuş dinamikleri gibi alanlarda kullanılır ve hareket halindeki bir nesneye göre algılanan rüzgarı ifade eder. Görünür rüzgar, gerçek rüzgarın ve hareket eden nesnenin hızının bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan fiziksel bir fenomeni tanımlar.İşte "apparent wind" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apparent wind changes as the boat speeds up or changes direction.

Tekne hızlandıkça veya yön değiştirdikçe görünür rüzgar değişir.


Sailors must adjust their sails based on the apparent wind to navigate efficiently.

Denizciler, etkin bir şekilde seyretmek için yelkenlerini görünür rüzgara göre ayarlamalıdır.


The apparent wind on the deck felt stronger than the actual wind speed reported.

Güvertede hissedilen görünür rüzgar, rapor edilen gerçek rüzgar hızından daha güçlüydü.


Calculating the apparent wind is crucial for setting the correct sail angle.

Doğru yelken açısını belirlemek için görünür rüzgarı hesaplamak çok önemlidir.


Understanding the concept of apparent wind can improve your sailing performance.

Görünür rüzgar kavramını anlamak, yelken performansınızı artırabilir.

Yorumlar