Apparently ne demek?

"Apparently" kelimesi, "apparent" (görünür, belli) kelimesinden türetilmiş bir zarftır ve "görünüşe göre" veya "anlaşılan" anlamına gelir.

Türkçede "görünüşe göre", "belli ki" veya "anlaşılan" gibi ifadelerle çevrilebilir.

Genellikle bir durumun veya olayın dışarıdan nasıl algılandığına ya da bir durum hakkında belirgin bir izlenime dayanarak yapılan varsayımlara işaret eder. Mecazi bir anlam taşımaz; daha çok bir gözlem veya sonuç çıkarımı yapılırken kullanılır.İşte "apparently" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apparently, the meeting has been postponed until next week.

Görünüşe göre, toplantı gelecek haftaya ertelenmiş.


She was apparently not aware of the changes in the schedule.

Anlaşılan, programdaki değişikliklerden haberi yokmuş.


The project is apparently going to be completed on time.

Projeyi zamanında tamamlayacakları görünüyor.


He missed the bus and apparently decided to walk.

Otobüsü kaçırmış ve belli ki yürümeye karar vermiş.


Apparently, they've resolved the issue without any help.

Görünüşe göre, sorunu herhangi bir yardım almadan çözmüşler.

Yorumlar