Apparition ne demek?

"Apparition" kelimesi, Latince "apparere" (görünmek) kelimesinden türetilmiştir ve "görünüş", "hayalet" veya "görünme" anlamına gelir.

Türkçede "görünüm" veya "hayalet" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle doğaüstü bir varlığın veya hayaletin görüldüğü anlamında kullanılır. Mecazi olarak, beklenmedik veya ansızın ortaya çıkan bir şeyi ifade etmek için kullanılabilir.İşte "apparition" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The ghostly apparition appeared at midnight in the old castle.

Hayaletimsi görünüm, gece yarısı eski şatoda belirdi.


She claimed to have seen an apparition of a lady in white wandering the halls.

Koridorlarda gezen beyaz giysili bir kadının hayaletini gördüğünü iddia etti.


The sudden apparition of the deer in the road caused him to swerve.

Yolda aniden beliren geyik, onun direksiyon kırmasına neden oldu.


Many pilgrims visit the site where the apparition of the saint is said to have occurred.

Birçok hacı, kutsal kişinin göründüğü söylenen yere ziyarete gider.


His apparition in the doorway startled everyone in the room.

Kapıda ansızın belirmesi, odadaki herkesi ürküttü.

Yorumlar