Appeal bond ne demek?

"Appeal bond" ifadesi, "appeal" (temyiz) ve "bond" (bağ, kefalet, teminat) kelimelerinden oluşur ve genellikle hukuki bir terim olarak kullanılır.

Türkçede "temyiz teminatı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, bir temyiz davası sırasında ödenen ve davanın sonucuna göre iade edilebilen bir güvence miktarını ifade eder. Temyiz teminatı, temyiz sürecinde verilen kararın uygulanmasını garanti altına almak için talep edilir.İşte "appeal bond" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The court required the defendant to post an appeal bond to proceed with the appeal.

Mahkeme, temyize devam edebilmesi için sanığın temyiz teminatı yatırmasını şart koştu.


Filing an appeal bond can be a significant financial burden for some litigants.

Temyiz teminatı yatırmak, bazı davacılar için önemli bir mali yük olabilir.


The amount of the appeal bond was set based on the judgment value.

Temyiz teminatı miktarı, hüküm değerine dayanarak belirlendi.


Without the appeal bond, their request for an appeal was denied.

Temyiz teminatı olmadan, temyiz talepleri reddedildi.


They struggled to gather the necessary funds to cover the appeal bond.

Temyiz teminatını karşılamak için gerekli fonları toplamakta zorlandılar.

Yorumlar