Appeal court ne demek?

"Appeal court" ifadesi, "appeal" (temyiz) ve "court" (mahkeme) kelimelerinden oluşur ve genellikle "temyiz mahkemesi" olarak Türkçeye çevrilir.

Bu terim, daha önceki bir mahkeme kararını gözden geçirmek üzere kurulmuş olan mahkemeleri ifade eder.

"Appeal court" bir mecazi anlam taşımaz; doğrudan belirli bir hukuki yapıyı ve işlevi tanımlar.İşte "appeal court" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appeal court overturned the previous conviction.

Temyiz mahkemesi önceki hükümü bozdu.


Their case is currently pending in the appeal court.

Davaları şu anda temyiz mahkemesinde beklemekte.


The decision of the appeal court will be final.

Temyiz mahkemesinin kararı kesin olacak.


Lawyers presented new evidence to the appeal court.

Avukatlar, temyiz mahkemesine yeni kanıtlar sundu.


The appeal court has a reputation for strict adherence to legal precedents.

Temyiz mahkemesi, hukuki emsallere sıkı sıkıya bağlılık konusunda ünlüdür.

Yorumlar