Appeal ne demek?

"Appeal" kelimesi, Latince kökenli bir terimdir ve "çağrı yapmak" veya "başvuruda bulunmak" anlamına gelir.

Türkçede "başvuru", "temyiz", "çağrı" veya "çekicilik" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, hukuki bağlamda bir karara itiraz etmek anlamında kullanılabilir; aynı zamanda bir şeyin veya birinin genel çekiciliğine, ilgisini çekmeye yönelik özelliklerine işaret eden bir kullanımı da vardır.İşte "appeal" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The lawyer decided to file an appeal against the court's decision.

Avukat, mahkeme kararına itiraz etmek için bir başvuruda bulunmaya karar verdi.


The charity made an appeal for donations to help the victims of the disaster.

Yardım kuruluşu, felaket kurbanlarına yardım etmek için bağış çağrısında bulundu.


Her new book has a wide appeal due to its engaging content and style.

Onun yeni kitabı, ilgi çekici içeriği ve tarzı nedeniyle geniş bir çekiciliğe sahip.


They lost their initial case but won on appeal.

İlk davalarını kaybettiler ama temyizde kazandılar.


The simplicity of the design has a strong appeal to minimalists.

Tasarımın sadeliği, minimalistler için güçlü bir çekicilik taşıyor.

Yorumlar