Appealed ne demek?

"Appealed" kelimesi, "appeal" fiilinin geçmiş zaman veya geçmiş zaman ortaç (past participle) formudur ve "temyiz etmek" veya "başvuruda bulunmak" anlamına gelir.

Türkçede "temyiz edildi" veya "itiraz edildi" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle hukuki bir bağlamda kullanılır ve bir karara karşı itiraz veya yüksek bir mahkemeye başvuru yapılmasını ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan hukuki bir süreci tanımlar.İşte "appealed" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The defendant appealed the verdict, hoping for a reduction in the sentence.

Sanık, cezanın azaltılmasını umarak kararı temyiz etti.


Their decision to close the factory was appealed by the workers' union.

Fabrikayı kapatma kararı, işçi sendikası tarafından itiraz edildi.


The ruling was appealed, and a higher court will now review the case.

Karar temyiz edildi ve şimdi bir üst mahkeme davayı gözden geçirecek.


She appealed the decision, citing new evidence that could change the outcome.

Yeni, sonucu değiştirebilecek delilleri öne sürerek kararı temyiz etti.


After being fined by the local council, the homeowner appealed, claiming the fine was unjust.

Yerel konsey tarafından para cezasına çarptırılan ev sahibi, cezanın adil olmadığını iddia ederek itiraz etti.

Yorumlar