Appeals board ne demek?

"Appeals board" ifadesi, "appeals" (temyizler) ve "board" (kurul) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "temyiz kurulu" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle, çeşitli hukuki veya idari kararların gözden geçirildiği, itirazların ele alındığı resmi bir kurulu tanımlar.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir hukuki veya idari yapıyı ifade eder.


İşte "appeals board" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appeals board will review the case next month.
Temyiz kurulu, davayı gelecek ay gözden geçirecek.

You can submit your complaint to the appeals board for further consideration.
Şikayetinizi daha fazla değerlendirilmek üzere temyiz kuruluna sunabilirsiniz.

The decision of the local council was overturned by the appeals board.
Yerel konseyin kararı, temyiz kurulu tarafından bozuldu.

He served as a member of the appeals board for ten years.
On yıl boyunca temyiz kurulunda üye olarak görev yaptı.

The appeals board meets regularly to discuss ongoing cases.
Temyiz kurulu, devam eden davaları tartışmak üzere düzenli olarak toplanır.

Yorumlar