Appeals court ne demek?

"Appeals court" ifadesi, "appeals" (temyizler) ve "court" (mahkeme) kelimelerinden oluşur ve "temyiz mahkemesi" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, daha düşük mahkemelerden gelen kararların gözden geçirildiği bir yüksek mahkemeyi ifade eder.

"Appeals court" mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir hukuki yapıyı tanımlar ve bu yapı, hukuki süreçlerde önemli bir rol oynar.İşte "appeals court" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appeals court has the authority to reverse decisions made by lower courts.

Temyiz mahkemesinin, alt mahkemeler tarafından verilen kararları tersine çevirme yetkisi vardır.


Her lawyer filed an appeal to the appeals court, seeking a retrial.

Avukatı, yeniden yargılama talebiyle temyiz mahkemesine itirazda bulundu.


The appeals court is reviewing the evidence to make a final decision.

Temyiz mahkemesi, nihai bir karar vermek için delilleri gözden geçiriyor.


Decisions from the appeals court can still be challenged at the Supreme Court.

Temyiz mahkemesinin kararları, hâlâ Yüksek Mahkeme'de itiraz edilebilir.


The case was escalated to the appeals court after the initial verdict was contested.

İlk karara itiraz edildikten sonra dava, temyiz mahkemesine taşındı.

Yorumlar