Appear for someone ne demek?

"Appear for someone" ifadesi, genellikle bir kişinin başka bir kişi adına bir yerde veya durumda hazır bulunması veya temsil etmesi anlamında kullanılır.

Bu ifade, özellikle hukuki bağlamlarda sıkça kullanılır ve bir avukatın müvekkili adına mahkemede veya resmi bir duruşmada "hazır olmak" veya "temsil etmek" olarak çevrilebilir.

Türkçede genellikle "birisi adına çıkmak" veya "birisini temsil etmek" şeklinde ifade edilir.İşte "appear for someone" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The lawyer appeared for his client in court today.

Avukat, bugün mahkemede müvekkili adına çıktı.


I cannot attend the meeting, so my colleague will appear for me.

Toplantıya katılamayacağım, bu yüzden meslektaşım benim adıma katılacak.


Due to his illness, his brother appeared for him at the ceremony.

Hastalığı nedeniyle kardeşi, törende onun adına yer aldı.


Who will appear for you at the conference if you are unavailable?

Eğer müsait değilseniz, konferansta sizin adınıza kim çıkacak?


She asked her attorney to appear for her at the hearing.

Duruşmada kendisi adına avukatının çıkmasını istedi.

Yorumlar