Appearance ne demek?

"Appearance" kelimesi, "görünüş" veya "ortaya çıkma" anlamına gelir.

Türkçede "görünüm", "görünüş" veya "dış görünüş" olarak çevrilebilir.

Genellikle bir şeyin veya bir kişinin dışsal özelliklerini veya genel fiziksel görünüşünü tanımlamak için kullanılır. Mecazi olarak, bir şeyin veya bir olayın algılanan niteliği veya karakteri ile ilgili bir duruma atıfta bulunabilir.İşte "appearance" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She always pays great attention to her appearance.

Dış görünüşüne her zaman büyük önem verir.


The sudden appearance of the celebrity at the mall caused a stir among the fans.

Ünlünün alışveriş merkezindeki ani ortaya çıkışı, hayranlar arasında heyecana neden oldu.


Despite its modest appearance, the restaurant is known for its excellent cuisine.

Mütevazı görünüşüne rağmen, restoran mükemmel mutfağı ile tanınır.


He made his first appearance in the court as a lawyer today.

Bugün avukat olarak mahkemede ilk kez göründü.


The book discusses the importance of appearances in social interactions.

Kitap, sosyal etkileşimlerde dış görünüşlerin önemini tartışır.

Yorumlar