Appearances phrase ne demek?

"Appearances" kelimesi "appearance" (görünüm, görünüş) kelimesinin çoğul formudur ve "dış görünüşler", "görünümler" veya "ortaya çıkmalar" gibi anlamlara gelir.

"Appearances" terimi sıklıkla, bir şeyin ya da bir kişinin nasıl algılandığı veya göründüğü ile ilgili ifadelere işaret eder.

"Keeping up appearances," gibi bir deyimde olduğu gibi, genellikle toplumsal beklentilere uygun bir görünüşü koruma çabası anlamında kullanılır. Mecazi olarak, yüzeyde görünen şeylerin altında yatan gerçekleri gizleyebileceği ya da aldatıcı olabileceği fikrini taşır.İşte "appearances" kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Despite their calm appearances, they were very nervous about the presentation.

Sakin görünümlerine rağmen sunum konusunda çok gergindiler.


They are very concerned about maintaining appearances in their social circle.

Sosyal çevrelerinde dış görünüşleri korumak konusunda çok endişeliler.


Appearances can be deceiving, so it's important to look beyond the surface.

Görünüşler aldatıcı olabilir, bu yüzden yüzeyin ötesine bakmak önemlidir.


She made several public appearances to promote her new book.

Yeni kitabını tanıtmak için birkaç kamuoyu önünde görünümde bulundu.


He is known for his stylish appearances on the red carpet.

Kırmızı halıda şık görünümleri ile tanınır.

Yorumlar