Appeared ne demek?

"Appeared" kelimesi, "appear" fiilinin geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortaç (past participle) formudur. "Göründü", "belirdi" veya "ortaya çıktı" anlamlarına gelir.

Türkçede bu haller genellikle "göründü" veya "ortaya çıktı" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle bir şeyin veya bir kişinin gözle görülür hale geldiği anlamında kullanılır. Mecazi anlamda, bir fikir, duygu veya durumun belirgin hale geldiğini ifade etmek için de kullanılabilir.İşte "appeared" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He suddenly appeared in the doorway.

Aniden kapıda belirdi.


A new option appeared on the screen after the update.

Güncellemeden sonra ekranda yeni bir seçenek ortaya çıktı.


She appeared quite confident during her presentation.

Sunumu sırasında oldukça kendinden emin göründü.


The issue appeared to be resolved, but then it resurfaced.

Sorun çözülmüş gibi görünüyordu, ancak sonra tekrar ortaya çıktı.


His name appeared at the top of the list.

Adı listenin en üstünde yer aldı.

Yorumlar