Appeased ne demek?

"Appeased" kelimesi, "appease" fiilinin geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortaç (past participle) formudur ve "yatıştırılmış", "sakinleştirilmiş" veya "hoşnut edilmiş" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "yatıştırıldı", "sakinleştirildi" veya "hoşnut edildi" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle bir kişinin, grubun veya durumun yatıştırıldığını ya da endişelerinin giderildiğini ifade eder. Mecazi kullanımı genelde yoktur ve doğrudan birinin ya da bir şeyin yatıştırılması anlamında kullanılır.İşte "appeased" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The angry customers were appeased with free coupons.

Kızgın müşteriler, ücretsiz kuponlarla yatıştırıldı.


His fears were appeased after the detailed explanation from the doctor.

Doktordan gelen detaylı açıklama sonrasında korkuları yatıştırıldı.


The union leaders were finally appeased with a new contract offer.

Sendika liderleri, yeni bir sözleşme teklifiyle sonunda yatıştırıldı.


Her concerns about the project were appeased by the manager's assurances.

Projeyle ilgili endişeleri, müdürün güvenceleriyle yatıştırıldı.


The diplomatic efforts appeased the tensions between the two countries.

Diplomatik çabalar, iki ülke arasındaki gerilimleri yatıştırdı.

Yorumlar