Appeasement ne demek?

"Appeasement" kelimesi, "yatıştırma", "sakinleştirme" veya "hoşnut etme" anlamına gelir ve Türkçede "yatıştırma" veya "uzlaştırma" olarak çevrilebilir.

Genellikle bir kişinin, grubun veya durumun yatıştırılmasını, çatışmanın önlenmesini veya bir krizin yumuşatılmasını ifade eder. Tarihsel ve politik bir bağlamda, "appeasement" politikası, genellikle II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya'sının taleplerine taviz verilerek barışın korunmaya çalışılmasını belirtmek için kullanılır ve genellikle olumsuz bir çağrışım taşır, zira bu politikanın başarısız olduğu ve daha büyük çatışmalara yol açtığı düşünülür.İşte "appeasement" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The policy of appeasement was widely criticized after the war.
Savaştan sonra yatıştırma politikası geniş çapta eleştirildi.

Appeasement can sometimes prevent conflicts but can also encourage aggressors.
Yatıştırma bazen çatışmaları önleyebilir, ancak saldırganları da teşvik edebilir.

The leader's strategy of appeasement did not yield the expected results.
Liderin yatıştırma stratejisi beklenen sonuçları vermedi.

Many historians argue that appeasement only delayed the inevitable conflict.
Birçok tarihçi, yatıştırmanın sadece kaçınılmaz çatışmayı geciktirdiğini savunur.

Appeasement is often seen as a sign of weakness in international relations.
Uluslararası ilişkilerde yatıştırma çoğu zaman zayıflık işareti olarak görülür.

Yorumlar