Appeasing ne demek?

"Appeasing" kelimesi, "appease" fiilinin şimdiki zaman ortaç (present participle) formudur ve "yatıştırma", "sakinleştirme" veya "hoşnut etme" işlemlerini ifade eder.

Türkçede "yatıştırıyor", "sakinleştiriyor" veya "hoşnut ediyor" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle bir kişiyi veya grubu sakinleştirmek, onların endişelerini gidermek veya öfkelerini azaltmak için yapılan eylemleri ifade eder. Mecazi anlamda, genellikle politik veya sosyal bir bağlamda bir sorunu geçici çözümlerle yatıştırmak anlamında kullanılır, bu da derinlemesine çözümler yerine yüzeydeki sorunları hafifletmeye yönelik eylemleri vurgular.İşte "appeasing" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The government is appeasing protesters by promising reforms.

Hükümet, reform sözü vererek göstericileri yatıştırıyor.


He was busy appeasing his clients with offers of compensation.

Tazminat teklifleriyle müşterilerini hoşnut etmeye çalışıyordu.


Appeasing such demands may lead to more in the future.

Böyle talepleri yatıştırmak, gelecekte daha fazlasına yol açabilir.


They are appeasing the opposing party by agreeing to some of their conditions.

Bazı şartlarına razı olarak karşı partiyi yatıştırıyorlar.


Appeasing an angry customer can sometimes be a challenging task.

Kızgın bir müşteriyi yatıştırmak bazen zorlu bir görev olabilir.

Yorumlar