Appellant ne demek?

"Appellant" kelimesi, "appeal" (temyiz etmek) fiilinden türetilmiştir ve genellikle "temyiz eden" veya "itiraz eden" anlamına gelir.

Türkçede "temyiz eden kişi", "itiraz eden" veya "davacı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeden kararın gözden geçirilmesini talep eden kişiyi ifade eder. Genelde hukuki bir bağlamda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "appellant" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appellant argued that the evidence was insufficient to justify the verdict.

Temyiz eden kişi, delillerin kararı haklı çıkarmak için yetersiz olduğunu savundu.


In this case, the appellant seeks to overturn the lower court's decision.

Bu davada, temyiz eden kişi, alt mahkemenin kararını bozmaya çalışıyor.


The court dismissed the appellant's claims as unfounded.

Mahkeme, temyiz eden kişinin iddialarını temelsiz olarak reddetti.


The appellant was granted another hearing by the higher court.

Temyiz eden kişiye, üst mahkeme tarafından başka bir duruşma hakkı tanındı.


Legal representation is crucial for an appellant in a complex case.

Karmaşık bir davada temyiz eden kişi için hukuki temsil çok önemlidir.

Yorumlar