Appellate court ne demek?

"Appellate court" ifadesi, "appellate" (temyize ilişkin) ve "court" (mahkeme) kelimelerinden oluşur ve "temyiz mahkemesi" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, alt mahkemeler tarafından verilen kararların gözden geçirildiği yüksek mahkemeleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir hukuki yapıyı tanımlar ve yargı süreçlerinde önemli bir role sahiptir.


İşte "appellate court" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appellate court overturned the initial ruling due to procedural errors.
Temyiz mahkemesi, usul hataları nedeniyle ilk kararı bozdu.

Lawyers often present oral arguments before the appellate court.
Avukatlar genellikle temyiz mahkemesinde sözlü savunma yaparlar.

The decision from the appellate court is expected next month.
Temyiz mahkemesinin kararının gelecek ay verilmesi bekleniyor.

The appellate court has jurisdiction to hear appeals from lower courts.
Temyiz mahkemesinin, alt mahkemelerden gelen itirazları dinleme yetkisi vardır.

Filing an appeal to the appellate court requires a comprehensive understanding of appellate law.
Temyiz mahkemesine itiraz başvurusu yapmak, temyiz hukuku hakkında kapsamlı bir anlayış gerektirir.

Yorumlar