Appellate jurisdiction ne demek?

"Appellate jurisdiction" ifadesi, "appellate" (temyize ilişkin) ve "jurisdiction" (yargı yetkisi) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "temyiz yetkisi" veya "temyiz yargı yetkisi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, temyiz mahkemelerinin, daha düşük mahkemelerden gelen kararları gözden geçirme ve bunlar üzerinde hüküm verme yetkisini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan hukuki bir yapıyı ve yetki alanını tanımlar.İşte "appellate jurisdiction" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appellate court exercises its appellate jurisdiction when it reviews cases from lower courts.

Temyiz mahkemesi, alt mahkemelerden gelen davaları gözden geçirdiğinde temyiz yetkisini kullanır.


Understanding appellate jurisdiction is crucial for lawyers handling appeal cases.

Temyiz davalarıyla ilgilenen avukatlar için temyiz yargı yetkisini anlamak hayati önem taşır.


The scope of appellate jurisdiction varies depending on the court system.

Temyiz yargı yetkisinin kapsamı, mahkeme sistemine bağlı olarak değişir.


Some courts have limited appellate jurisdiction based on the type of cases they can review.

Bazı mahkemeler, gözden geçirebilecekleri dava türüne bağlı olarak sınırlı temyiz yetkisine sahiptir.


Appellate jurisdiction allows appellate courts to correct errors made by trial courts.

Temyiz yargı yetkisi, temyiz mahkemelerine duruşma mahkemeleri tarafından yapılan hataları düzeltme olanağı tanır.

Yorumlar