Appellation ne demek?

"Appellation" kelimesi, "adlandırma" veya "isimlendirme" anlamına gelir.

Türkçede "ad", "unvan" ya da "isim" olarak çevrilebilir.

Genellikle coğrafi bir bölgenin, özellikle şarap üretiminde kullanılan bölgesel bir adı ifade eder. Ayrıca, daha geniş bir bağlamda, bir kişiye veya şeye özgü bir isim veya başlık verme eylemi anlamında da kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir isimlendirme veya sınıflandırma işlevini tanımlar.İşte "appellation" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The region received its appellation due to the unique characteristics of its wine.

Bölge, şarabının benzersiz özellikleri nedeniyle adını aldı.


Many chefs seek ingredients with a protected appellation to ensure quality.

Birçok şef, kaliteyi garanti altına almak için korunan bir adlandırmaya sahip malzemeler arar.


The appellation of "heritage site" gives the area special conservation status.

"Mirasyedi alan" adlandırması, bölgeye özel koruma statüsü verir.


He earned the appellation "master craftsman" after decades of work.

Onlarca yıllık çalışmanın ardından "usta zanaatkar" unvanını kazandı.


This cheese bears the appellation of its origin village.

Bu peynir, köken köyünün adını taşır.

Yorumlar