Append ne demek?

"Append" kelimesi, "eklemek" veya "ilave etmek" anlamına gelir.

Türkçede "eklemek", "sonuna ilave etmek" veya "katmak" olarak çevrilebilir.

Genellikle yazılı bir belgeye, metne ek bilgi veya doküman eklemek anlamında kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir ekleme veya ilave işlemiyle ilgili kullanılır.


İşte "append" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Please append your signature at the bottom of the document.
Lütfen imzanızı belgenin altına ekleyin.

The author decided to append a glossary to the book for clarity.
Yazar, açıklık sağlamak için kitaba bir sözlük eklemeye karar verdi.

We can append additional data to the existing file.
Mevcut dosyaya ek veri ekleyebiliriz.

The email system automatically appends a disclaimer to every outgoing message.
E-posta sistemi, giden her mesaja otomatik olarak bir feragatname ekler.

I need to append some notes to the report before submitting it.
Raporu sunmadan önce bazı notlar eklemem gerekiyor.

Yorumlar