Appendage ne demek?

"Appendage" kelimesi, genellikle "ek", "uzantı" veya "ilave parça" anlamına gelir.

Türkçede "uzantı" veya "ek parça" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, biyolojik bir bağlamda bir organizmanın bedenine eklenmiş veya ondan uzanan yapılar (örneğin, kollar, bacaklar, antenler) için kullanılır. Mecazi anlamda, bir şeye bağlı olan veya ona eklenmiş herhangi bir nesne veya öğeyi ifade edebilir.İşte "appendage" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The tail is an important appendage for many animals.

Kuyruk, birçok hayvan için önemli bir uzantıdır.


Insects use their appendages for a variety of functions such as walking and feeding.

Böcekler, yürüme ve beslenme gibi çeşitli işlevler için uzantılarını kullanır.


He treated the small department as an appendage of his own office.

Küçük departmanı kendi ofisinin bir ek parçası olarak gördü.


The island was nothing more than a tiny appendage to the mainland.

Ada, ana karaya eklenmiş minik bir uzantıdan başka bir şey değildi.


The microscope came with several appendages for different types of examination.

Mikroskop, farklı türde incelemeler için birkaç ek parça ile geldi.

Yorumlar