Appended ne demek?

"Appended" kelimesi, "append" fiilinin geçmiş zaman veya geçmiş zaman ortaç (past participle) formudur ve "eklenmiş" veya "ilave edilmiş" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "eklenmiş" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle bir metne, belgeye ya da veriye sonradan eklenmiş ilaveleri ifade eder. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir ekleme işlemini belirtir.İşte "appended" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


A glossary was appended to the document to clarify technical terms.

Teknik terimleri açıklamak için belgeye bir sözlük eklenmiş.


All the necessary forms have been appended to your application.

Tüm gerekli formlar başvurunuza eklenmiş.


The new data was appended to the existing database.

Yeni veriler mevcut veritabanına eklenmiş.


Additional information is appended at the end of the chapter.

Ek bilgiler bölümün sonuna eklenmiş.


His signature was appended to the letter as confirmation.

Onay olarak mektuba imzası eklenmiş.

Yorumlar