Appendices ne demek?

"Appendices" kelimesi, "appendix" kelimesinin çoğul formudur ve "ekler" veya "ekler bölümü" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "ekler" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle kitapların, raporların veya akademik çalışmaların sonuna eklenen, ana metinden ayrı olarak sunulan ilave bilgi veya belgeleri ifade eder. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belge veya metinlerdeki ek bölümleri tanımlar.İşte "appendices" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The report includes several appendices that contain the raw data and statistical analyses.

Rapor, ham verileri ve istatistiksel analizleri içeren birkaç ek içermektedir.


Please refer to the appendices for more detailed information on the methodology.

Yöntem hakkında daha detaylı bilgi için ekler bölümüne başvurun.


The book's appendices include maps, genealogical tables, and a glossary.

Kitabın ekleri arasında haritalar, soyağacı tabloları ve bir sözlük bulunmaktadır.


He spent a lot of time perfecting the appendices for his thesis.

Tezinin eklerini mükemmelleştirmek için çok zaman harcadı.


All supporting documents are listed in the appendices at the end of the document.

Destekleyici tüm belgeler, belgenin sonundaki eklerde listelenmiştir.

Yorumlar