Appendicular ne demek?

"Appendicular" kelimesi, genellikle "apandise ait" veya "apandis ile ilgili" anlamına gelir.

Türkçede "apandis ile ilgili" veya "apandise özgü" olarak çevrilebilir.

Bu terim, apandisle veya daha geniş anlamda insan vücudunun apandiküler iskeleti ile ilgili yapıları ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan anatomik yapıları veya durumları tanımlar.



İşte "appendicular" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appendicular skeleton includes the bones of the arms and legs.

Apandiküler iskelet, kolların ve bacakların kemiklerini içerir.


Appendicular muscles assist in stabilizing and moving the limbs.

Apandis ile ilgili kaslar, uzuvları sabitlemede ve hareket ettirmede yardımcı olur.


The study focused on the impact of arthritis on the appendicular skeleton.

Çalışma, artritin apandiküler iskelet üzerindeki etkisine odaklandı.


Appendicular pain is commonly associated with appendicitis.

Apandiküler ağrı, genellikle apandisit ile ilişkilendirilir.


Anatomy classes in medical school often begin with the appendicular system.

Tıp fakültesindeki anatomi dersleri genellikle apandiküler sistem ile başlar.

Yorumlar