Appendiculate ne demek?

"Appendiculate" kelimesi, biyolojik bir terim olarak kullanılır ve genellikle "küçük eklemeli" veya "küçük çıkıntıları olan" anlamına gelir.

Türkçede "küçük eklerle donatılmış" veya "küçük çıkıntılar taşıyan" gibi ifadelerle çevrilebilir.

Bu terim, özellikle bitkilerde veya hayvanlarda küçük çıkıntılar, uzantılar veya ek yapıların varlığını ifade etmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; anatomik yapıları tanımlayan doğrudan bir kullanımı vardır.İşte "appendiculate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The leaves of the plant are appendiculate, with small extensions at the edges.

Bitkinin yaprakları kenarlarında küçük uzantılarla appendiculate'tir.


This species of mushroom is characterized by its appendiculate veil remnants on the cap.

Bu mantar türü, şapkanın üzerindeki appendiculate perde kalıntıları ile karakterizedir.


In the microscopic examination, appendiculate structures were observed on the cells.

Mikroskopik incelemede, hücreler üzerinde appendiculate yapılar gözlendi.


The appendiculate appendages help the insect grip surfaces better.

Appendiculate eklemeler, böceğin yüzeylere daha iyi tutunmasına yardımcı olur.


Fungi with appendiculate spores are part of the study in advanced mycology.

Appendiculate sporlara sahip mantarlar, ileri mikoloji çalışmasının bir parçasıdır.

Yorumlar