Appending ne demek?

"Appending" kelimesi, "append" fiilinin şimdiki zaman ortaç (present participle) formudur ve "eklemek", "ilave etmek" anlamına gelir.

Türkçede "ekliyor", "ilave ediyor" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle bir metne, belgeye ya da veriye sonradan eklenen ilaveleri ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir ekleme işlemini belirtir.İşte "appending" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The system is appending new records to the database every minute.

Sistem, veritabanına her dakika yeni kayıtlar ekliyor.


We are appending a disclaimer to all outgoing emails automatically.

Tüm giden e-postalara otomatik olarak bir feragatname ekliyoruz.


He spent the afternoon appending additional references to his thesis.

Öğleden sonrayı tezine ek referanslar ekleyerek geçirdi.


Appending accurate tags to your blog posts can help improve search engine visibility.

Blog yazılarınıza doğru etiketler eklemek, arama motoru görünürlüğünü artırabilir.


The developer is appending new features to the application to enhance user experience.

Geliştirici, kullanıcı deneyimini artırmak için uygulamaya yeni özellikler ekliyor.

Yorumlar