Appendix ne demek?

"Appendix" kelimesi, genel olarak iki farklı bağlamda kullanılır.

İlki, insan vücudunda bulunan ve genellikle "küçük ek" veya "ilave parça" anlamına gelen bir organı ifade eder. İkincisi, bir kitap veya belgenin sonunda yer alan, ilave bilgi veya belgeleri içeren bölümdür.

Türkçede bu ikinci kullanım "ek", "ilave" veya "ek bölüm" olarak çevrilebilir. Vücuttaki organ için ise "apandis" olarak çevrilmektedir.İşte "appendix" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appendix is a small organ attached to the large intestine.

Apandis, büyük bağırsağa bağlı küçük bir organdır.


He had his appendix removed due to appendicitis.

Apandisit nedeniyle apandisi alındı.


There is a detailed statistical appendix at the end of the report.

Raporun sonunda detaylı bir istatistik ek bölümü bulunmaktadır.


Refer to the appendix for the full list of survey questions.

Anket sorularının tam listesi için ek bölüme bakın.


The appendix includes various maps and charts to support the text.

Ek, metni desteklemek için çeşitli haritalar ve grafikler içermektedir.

Yorumlar