Appendixes ne demek?

"Appendixes" kelimesi, "appendix" kelimesinin çoğul formudur ve genellikle iki bağlamda kullanılır: birincisi, insan vücudundaki apandis organının çoğulu olarak; ikincisi ise, kitaplar veya raporlar gibi belgelerin sonuna eklenen ek bölümlerin çoğulu olarak.

Türkçede, organ için genellikle "apandisler" ve belge için "ekler" olarak çevrilebilir. Bu kelime mecazi bir anlam taşımaz; somut nesneleri veya belirli bilgileri ifade eder.İşte "appendixes" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The book contains several appendixes with additional information.

Kitap, ek bilgiler içeren birkaç ek bölüm içerir.


The study’s findings are supported by data in the appendixes.

Çalışmanın bulguları, eklerdeki verilerle desteklenmektedir.


Make sure to review the appendixes for more details on the methodology.

Yöntem hakkında daha fazla detay için ekleri incelemeye dikkat edin.


The teacher referred students to the appendixes at the back of the textbook.

Öğretmen, öğrencilere ders kitabının arkasındaki ek bölümlere başvurdu.


The document was lengthy, including several appendixes containing legal statutes.

Belge uzundu ve içinde hukuki statüleri içeren birkaç ek bölüm bulunmaktaydı.

Yorumlar