Appetite ne demek?

"Appetite" kelimesi, "iştah" anlamına gelir.

Türkçede "yeme isteği", "açlık hissi" veya "talep" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle yemek yeme arzusunu ifade eder ama aynı zamanda daha geniş anlamda, bir şeye olan güçlü istek veya arzu anlamında da kullanılır. Mecazi olarak, bir şeyi elde etme, bir aktiviteye katılma veya bir hedefe ulaşma arzusunu ifade edebilir.İşte "appetite" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


His appetite disappears when he is stressed.

Stresli olduğunda iştahı kaybolur.


There is a growing appetite for renewable energy sources among consumers.

Tüketiciler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep artıyor.


She has a big appetite; she can eat more than anyone else at the table.

Büyük bir iştahı var; masadaki herkesten daha fazla yiyebilir.


The company has an appetite for risk, investing heavily in new technologies.

Şirketin yeni teknolojilere yatırım yaparak risk alma iştahı var.


After his recovery, his appetite returned stronger than ever.

İyileşmesinin ardından iştahı daha da güçlü bir şekilde geri döndü.

Yorumlar