Applauded ne demek?

"Applauded" kelimesi, "applaud" fiilinin geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortaç (past participle) formudur.

"Alkışlanmış" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "alkışlandı" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle bir performansın, başarının veya eylemin geçmişte onaylandığını ve desteklendiğini ifade eder. Mecazi olarak, birini veya bir şeyi onaylama, destekleme veya takdir etme anlamında da kullanılabilir.İşte "applauded" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Her speech was warmly applauded by the audience.

Konuşması seyirci tarafından sıcak bir şekilde alkışlandı.


The decision to increase funding for education was applauded by teachers.

Eğitime daha fazla fon sağlama kararı öğretmenler tarafından alkışlandı.


He was applauded for his brave actions during the emergency.

Acil durum sırasındaki cesur hareketleri için alkışlandı.


The company's commitment to sustainability has been widely applauded.

Şirketin sürdürülebilirlik taahhüdü geniş çapta alkışlandı.


The artist's innovative approach was applauded by critics and fans alike.

Sanatçının yenilikçi yaklaşımı, eleştirmenler ve hayranlar tarafından alkışlandı.

Yorumlar