Apple tree ne demek?

"Apple tree" kelimesi, "elma" ve "tree" (ağaç) kelimelerinden oluşur ve Türkçede "elma ağacı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, elma meyvesini üreten ağaç türünü ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan belirli bir bitki türünü tanımlar.İşte "apple tree" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apple tree in our backyard finally bore fruit this year.

Arka bahçemizdeki elma ağacı bu yıl sonunda meyve verdi.


We planted an apple tree to celebrate the birth of our son.

Oğlumuzun doğumunu kutlamak için bir elma ağacı dikdik.


The old apple tree is a favorite spot for the children to play under.

Eski elma ağacı, çocukların altında oynamayı sevdikleri bir yerdir.


Each spring, the apple tree blossoms beautifully, signaling the start of the season.

Her ilkbahar, elma ağacı güzelce çiçek açar, mevsimin başlangıcını işaret eder.


Pruning the apple tree helps to encourage better fruit production.

Elma ağacını budamak, daha iyi meyve üretimini teşvik etmeye yardımcı olur.

Yorumlar