Applecart ne demek?

"Applecart" kelimesi, "elma" ve "cart" (araba, sepet) kelimelerinden oluşur ve Türkçede "elma arabası" olarak çevrilebilir.

Ancak bu terim genellikle mecazi bir ifade olan "to upset the applecart" (elma arabasını devirmek) bağlamında kullanılır.

Bu ifade, "mevcut durumu bozmak", "işleri karıştırmak" veya "planları altüst etmek" anlamına gelir.İşte "applecart" ve "to upset the applecart" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He didn’t want to upset the applecart by suggesting radical changes.

Radikal değişiklikler önererek elma arabasını devirmek istemedi.


The new policy could upset the applecart in our department.

Yeni politika, departmanımızdaki düzeni bozabilir.


Everyone was happy until he came along and upset the applecart.

Herkes mutluydu ta ki o gelip işleri karıştırana kadar.


Try not to upset the applecart during the negotiations.

Müzakereler sırasında işleri karıştırmamaya çalış.


They were cautious not to do anything that might upset the applecart.

Elma arabasını devirebilecek herhangi bir şey yapmamak için dikkatliydiler.

Yorumlar