Applicability ne demek?

"Applicability" kelimesi, "apply" (uygulamak) fiilinden türetilmiş bir isim olup, "uygulanabilirlik" anlamına gelir.

Türkçede "uygulanabilirlik", "geçerlilik" veya "uygulama imkanı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir prensip, kural, yöntem veya yasanın belirli durumlar veya koşullar altında uygulanabilir veya geçerli olup olmadığını ifade eder. Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle somut durumlar veya teorik kavramlarla ilgili pratik uygulamaları tanımlar.İşte "applicability" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The applicability of this law to online transactions is still unclear.

Bu yasanın çevrimiçi işlemlere uygulanabilirliği hala belirsiz.


We need to assess the applicability of the new software across different departments.

Yeni yazılımın farklı bölümler arasında uygulanabilirliğini değerlendirmemiz gerekiyor.


Her thesis explores the applicability of traditional marketing strategies in the digital age.

Tezi, dijital çağda geleneksel pazarlama stratejilerinin uygulanabilirliğini araştırıyor.


The consultant will determine the applicability of these regulations to our operations.

Danışman, bu düzenlemelerin operasyonlarımıza uygulanabilirliğini belirleyecek.


Understanding the applicability of scientific theories in everyday life can be challenging.

Bilimsel teorilerin günlük hayatta uygulanabilirliğini anlamak zor olabilir.

Yorumlar