Applicable ne demek?

"Applicable" kelimesi, "apply" (uygulamak) fiilinden türetilmiş bir sıfattır ve "uygulanabilir", "geçerli" anlamına gelir.

Türkçede "uygulanabilir", "geçerli" veya "ilgili" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir prensip, kural, yöntem veya yasanın belirli durumlar veya koşullar altında uygulanabilir veya geçerli olduğunu ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir duruma, kurala veya koşula uygulanabilirliği ifade eder.İşte "applicable" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The discount is only applicable to full-priced items.

İndirim sadece tam fiyatlı ürünlere uygulanabilir.


These terms and conditions are applicable to all participants.

Bu terimler ve koşullar tüm katılımcılara uygulanır.


Check if the same rules are applicable in other regions.

Aynı kuralların diğer bölgelerde de geçerli olup olmadığını kontrol edin.


This technique is not applicable in cases where the data is incomplete.

Bu teknik, verilerin eksik olduğu durumlarda uygulanabilir değildir.


Find out whether these regulations are applicable to your situation.

Bu düzenlemelerin durumunuza uygulanıp uygulanamayacağını öğrenin.

Yorumlar