Applicant ne demek?

"Applicant" kelimesi, "apply" (başvurmak) fiilinden türetilmiş bir isim olup, "başvuran" veya "aday" anlamına gelir.

Türkçede "başvuran kişi" veya "aday" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir işe, okula, üniversiteye, hibe programına veya benzeri bir fırsata başvuran kişiyi ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan başvuru sürecine katılan bir kişiyi tanımlar.İşte "applicant" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The applicant must submit all required documents by the deadline.

Aday, tüm gerekli belgeleri son tarihe kadar teslim etmelidir.


We received over 200 applications, but only one applicant will be selected.

200'den fazla başvuru aldık, ancak sadece bir aday seçilecek.


Each applicant will be interviewed by the hiring committee.

Her başvuran, işe alım komitesi tarafından mülakata alınacak.


The program is competitive, and applicants need a strong academic record to qualify.

Program rekabetçi olup, adayların uygunluk gösterebilmesi için güçlü bir akademik geçmişe ihtiyacı vardır.


The applicant's previous experience in similar roles was impressive.

Başvuranın benzer rollerdeki önceki deneyimi etkileyiciydi.

Yorumlar