Application code ne demek?

"Application code" ifadesi, "application" (uygulama) ve "code" (kod) kelimelerinden oluşur. Türkçede "uygulama kodu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir bilgisayar programı veya yazılım uygulamasının kaynak kodunu ifade eder, yani programın çalışmasını sağlayan komutlar ve algoritmalar dizisidir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan yazılım geliştirme ve programlama ile ilgili bir terimdir.İşte "application code" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The developer spent hours debugging the application code.

Geliştirici, uygulama kodunu hata ayıklamak için saatler harcadı.


We need to update the application code to include the new features.

Yeni özellikleri dahil etmek için uygulama kodunu güncellememiz gerekiyor.


The application code is written in Python.

Uygulama kodu Python'da yazılmıştır.


Access to the application code is restricted to authorized personnel only.

Uygulama koduna erişim sadece yetkili personel tarafından yapılabilir.


Reviewing the application code can help identify potential security vulnerabilities.

Uygulama kodunu gözden geçirmek, potansiyel güvenlik açıklarını belirlemeye yardımcı olabilir.

Yorumlar