Application for listing ne demek?

"Application for listing" ifadesi, "application" (başvuru) ve "for listing" (listelenmek için) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "listeleme başvurusu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir şirketin hisse senetlerinin bir borsada listelenmesi için yaptığı resmi başvuruyu ifade eder.

Bu başvuru, şirketin borsada işlem görmek üzere gereken bilgi ve belgeleri sağlaması gerektiği anlamına gelir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan finansal piyasalarda kullanılan bir terimdir.


İşte "application for listing" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The company submitted an application for listing on the New York Stock Exchange.
Şirket, New York Borsası'nda listelenmek için bir başvuru yaptı.

Preparing an application for listing requires careful documentation of the company's finances.
Listeleme başvurusu hazırlamak, şirketin finanslarının dikkatli bir şekilde belgelenmesini gerektirir.

The application for listing was approved, allowing the company to go public.
Listeleme başvurusu onaylandı, bu da şirketin halka açılmasına olanak sağladı.

They hired a consultant to help with the application for listing.
Listeleme başvurusunda yardımcı olması için bir danışman tuttular.

The application for listing has been deferred due to incomplete submissions.
Eksik evraklar nedeniyle listeleme başvurusu ertelendi.

Yorumlar