Application letter ne demek?

"Application letter" ifadesi, "application" (başvuru) ve "letter" (mektup) kelimelerinden oluşur ve Türkçede "başvuru mektubu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir iş, eğitim programı veya hibe gibi bir fırsata başvururken kullanılan, başvuranın niteliklerini, deneyimlerini ve niyetlerini açıklayan resmi bir yazıyı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin başvuru sürecinde kendini ve becerilerini tanıttığı, motivasyonunu ifade ettiği bir belgeyi tanımlar.İşte "application letter" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Please include a cover letter with your application letter.

Lütfen başvurunuzla birlikte bir ön yazı ekleyin.


Your application letter should clearly state why you are interested in the position.

Başvuru mektubunuz, pozisyona neden ilgi duyduğunuzu açıkça belirtmelidir.


He updated his application letter to reflect his most recent job experiences.

En son iş deneyimlerini yansıtacak şekilde başvuru mektubunu güncelledi.


After reviewing her application letter, she sent it to the university's admissions office.

Başvuru mektubunu gözden geçirdikten sonra, onu üniversitenin kabul ofisine gönderdi.


A well-crafted application letter can make a significant difference in your job search.

İyi hazırlanmış bir başvuru mektubu, iş arayışınızda önemli bir fark yaratabilir.

Yorumlar