Application ne demek?

"Application" kelimesi, geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir ve birkaç farklı anlam taşıyabilir. "Apply" (uygulamak) fiilinden türetilen bu kelime, "uygulama", "başvuru", "kullanım" veya "talep" anlamına gelebilir.

Türkçede bu anlamlara göre "uygulama" (yazılım anlamında), "başvuru" (iş veya okul için yapılan), "kullanım" (bir ilkenin uygulanması) şeklinde çevrilebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur, ancak farklı bağlamlarda farklı anlamlar ifade edebilir.İşte "application" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


You need to fill out the application form by tomorrow.

Başvuru formunu yarına kadar doldurmanız gerekiyor.


The new software application has improved our productivity.

Yeni yazılım uygulaması üretkenliğimizi artırdı.


This theory has wide application in physics.

Bu teorinin fizikte geniş bir uygulama alanı vardır.


The application of this cream should reduce the inflammation.

Bu kremi uygulamak, iltihabı azaltmalıdır.


His application for the scholarship was successful.

Burs başvurusu başarılı oldu.

Yorumlar