Applicative ne demek?

"Applicative" kelimesi, "apply" (uygulamak) fiilinden türetilmiş bir sıfattır ve genellikle "uygulamalı" veya "uygulayıcı" anlamına gelir.

Türkçede "uygulamalı", "uygulamaya yönelik" veya "uygulamalı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle bir teori veya bilginin pratik kullanımını veya uygulamalarını ifade etmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle teknik veya bilimsel bağlamlarda kullanılır.İşte "applicative" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The applicative nature of this theory makes it very useful for engineers.

Bu teorinin uygulamalı doğası, onu mühendisler için çok yararlı kılar.


We focus on applicative programming languages that facilitate practical solutions.

Pratik çözümleri kolaylaştıran uygulamalı programlama dillerine odaklanıyoruz.


His research is highly applicative, addressing real-world problems.

Araştırması oldukça uygulamalı, gerçek dünya problemlerini ele alıyor.


Applicative knowledge is essential for applying theoretical concepts to practical scenarios.

Teorik kavramları pratik senaryolara uygulamak için uygulamalı bilgi şarttır.


The course offers an applicative approach to learning, which enhances students' understanding.

Kurs, öğrencilerin anlayışını artıran uygulamalı bir öğrenme yaklaşımı sunar.

Yorumlar