Applied economics ne demek?

"Applied economics" ifadesi, "applied" (uygulamalı) ve "economics" (iktisat) kelimelerinden oluşur. Türkçede "uygulamalı iktisat" olarak çevrilebilir.

Bu terim, ekonomik teorilerin ve modellerin gerçek dünya durumlarına ve sorunlarına nasıl uygulanabileceğini inceleyen bir iktisat dalını ifade eder.

Özellikle politika yapımı, işletme stratejileri ve sosyoekonomik planlamada kullanılan teorik bilgilerin pratik uygulamalarını içerir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ekonomi biliminin pratik uygulamalarına odaklanan bir alandır.İşte "applied economics" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She specialized in applied economics to better understand economic policies.

Ekonomik politikaları daha iyi anlamak için uygulamalı iktisat alanında uzmanlaştı.


Applied economics can provide solutions to issues like poverty and unemployment.

Uygulamalı iktisat, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlara çözümler sunabilir.


The conference on applied economics discussed the impact of trade tariffs on global markets.

Uygulamalı iktisat konferansında, ticaret tarifelerinin küresel piyasalar üzerindeki etkisi tartışıldı.


He uses models from applied economics to predict consumer behavior.

Tüketici davranışlarını tahmin etmek için uygulamalı iktisattan modeller kullanır.


Applied economics is essential for creating effective government policies.

Uygulamalı iktisat, etkili hükümet politikaları oluşturmak için elzemdir.

Yorumlar