Applied linguistics ne demek?

"Applied linguistics" ifadesi, "applied" (uygulamalı) ve "linguistics" (dilbilim) kelimelerinden oluşur. Türkçede "uygulamalı dilbilim" olarak çevrilebilir.

Bu terim, dilbilimin teorik bilgilerinin eğitim, dil öğretimi, dil değerlendirme ve diğer pratik alanlara nasıl uygulanabileceğini inceleyen bir dilbilim dalını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan dilbilim teorilerinin gerçek dünya uygulamalarına odaklanan bir alandır.İşte "applied linguistics" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He is studying applied linguistics to improve his teaching methods for English as a second language.

İkinci dil olarak İngilizce öğretme metodlarını geliştirmek için uygulamalı dilbilim çalışıyor.


Applied linguistics helps in designing better language assessment tests.

Uygulamalı dilbilim, daha iyi dil değerlendirme testleri tasarlamada yardımcı olur.


Researchers in applied linguistics often focus on solving practical language-related problems.

Uygulamalı dilbilim araştırmacıları sıklıkla pratik dil ile ilgili problemleri çözmeye odaklanır.


The journal of applied linguistics publishes studies on language acquisition and language teaching.

Uygulamalı dilbilim dergisi, dil edinimi ve dil öğretimi üzerine çalışmalar yayınlar.


Applied linguistics is integral to developing software for language learning.

Uygulamalı dilbilim, dil öğrenimi yazılımları geliştirmek için bütünleşiktir.

Yorumlar