Applied ne demek?

"Applied" kelimesi, "apply" (uygulamak) fiilinin geçmiş zaman veya sıfat formudur ve "uygulandı", "uygulanmış" veya "kullanılmış" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, bir işlemin veya yöntemin gerçekleştirilmiş olduğunu veya bir bilginin pratik bir duruma uyarlanmış olduğunu ifade eder.

Mecazi anlam içermez; doğrudan uygulama veya kullanıma dair bir durumu tanımlar.İşte "applied" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The rules were applied inconsistently across different departments.

Kurallar farklı departmanlarda tutarsız bir şekilde uygulandı.


Once the glue has applied, allow it to dry for several hours.

Yapıştırıcı uygulandıktan sonra, birkaç saat kurumasını bekleyin.


Applied mathematics is used to solve practical problems in engineering.

Uygulamalı matematik, mühendislikte pratik problemleri çözmek için kullanılır.


The techniques we learned in the workshop can be directly applied to our daily tasks.

Atölyede öğrendiğimiz teknikler doğrudan günlük görevlerimize uygulanabilir.


He applied a thin layer of paint to the surface.

Yüzeye ince bir boya katmanı uyguladı.

Yorumlar