Apply ne demek?

"Apply" kelimesi, "uygulamak", "başvurmak", "sürmek" gibi anlamlara gelir ve kullanıldığı bağlama göre çeşitli Türkçe karşılıklar alabilir.

"Apply" kelimesi, genellikle bir şeye başvurma, bir yere sürme veya bir şeyi kullanma anlamında kullanılır. Mecazi anlamı, genellikle bir prensip ya da kuralı belirli bir duruma uygulama şeklinde olabilir.İşte "apply" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


You need to apply for a visa if you want to visit that country.

O ülkeyi ziyaret etmek istiyorsan vize başvurusu yapman gerekiyor.


I will apply this cream to the affected area twice a day.

Etkilenen bölgeye bu kremi günde iki kez süreceğim.


How do you apply these theories in real-life situations?

Bu teorileri gerçek hayat durumlarında nasıl uygularsınız?


Please apply pressure to the wound to stop the bleeding.

Kanamayı durdurmak için yaraya baskı uygulayın.


We can apply some of these principles to improve our work process.

Çalışma sürecimizi iyileştirmek için bu prensiplerden bazılarını uygulayabiliriz.

Yorumlar