Apply to ne demek?

"Apply to" ifadesi, "apply" (uygulamak/başvurmak) ve "to" (e/d) kelimelerini içerir ve Türkçede genellikle "bir şeye uygulamak", "bir şeye başvurmak" veya "bir şeye geçerli olmak" anlamında kullanılır.

Bu ifade, bir kuralın, yöntemin veya prensibin belirli bir duruma veya koşula nasıl uygulandığını veya bir başvurunun bir kuruma veya program için nasıl yapıldığını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan uygulamaları veya bağlantıları belirtir.İşte "apply to" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The rules apply to everyone in the organization, without exception.

Kurallar, organizasyondaki herkese istisnasız uygulanır.


You can apply to multiple universities using this common application form.

Bu ortak başvuru formunu kullanarak birden fazla üniversiteye başvurabilirsiniz.


The discount does not apply to items already on sale.

İndirim zaten indirimde olan ürünlere uygulanmaz.


These laws apply to all transactions within the state.

Bu yasalar, eyalet içindeki tüm işlemlere uygulanır.


He decided to apply to a tech startup for his internship.

Stajı için bir teknoloji girişimine başvurmaya karar verdi.

Yorumlar